Anställningsvillkor


Dessa villkor ställer  Makeup Effects Lars Carlsson AB (nedan kallad MFX) för att arbeta på ditt projekt.

Avtal:
Kopior av dessa villkor i ett kontrakt måste undertecknas av båda parter.
I detta kontrakt måste en detaljerad beskrivning av projektet och MFX: s engagemang anges.

Om det inte är tillräckligt med tid att underteckna ett fysiskt kontrakt innan arbetet måste starta måste du skriva under godkännandet längst ner på denna sida.

Priser:
Om sysselsättning sker per timme gäller följande priser:
Alla priser är i svenska kronor exklusive moms

Timpris: 700 SEK.

Minsta fakturerade tid för arbete utanför MFX-studion är 3 timmar.

Restid debiteras som arbete.
För bilresor debiteras en avgift på 3,50 SEK per kilometer.
Tåg, bussar, taxi, båtar eller flyg debiteras till faktiska priser.
För flyg över 4 timmar föredras en uppgraderad flygklass med extra benrum.

Efter 8 timmars arbete (på en dag) läggs 50% av timpriset på för övertid.
Arbete mellan 19.00 och 24.00 och på alla helger och helgdagar kompenseras med ytterligare 100 SEK per timme.
Arbete mellan 24.00 och 07.00 kompenseras med dubbelt timpris.

Efter 5 timmar arbete måste en matpaus på minst 30 minuter ordnas.

Om arbete utförs på annan plats än Göteborg debiteras minst 8 timmar per dag.
Om boende inte tillhandahålls av arbetsgivaren läggs hotell kostnaden för detta till räkningen.
Boendet ska vara i privat rum med egen toalett och dusch.

Icke-arbetsdagar (exklusive helger) för MFX utanför Göteborg debiteras som arbetad dag.


För arbete utomlands tillkommer traktamente baserat på de svenska skattemyndighetens rekommendationer.

Om projektet innebär stora utgifter för MFX måste minst 50% av de förväntade kostnaderna betalas i förväg innan något arbete börjar.

För långsiktiga projekt kommer månadsvis fakturering att göras.

Allt lagermaterial som används säljes till faktiskt inköpspris plus 10% för att täcka våra kostnader för att hålla konstant studiolager.

Fasta priser?:
Min erfarenhet har alltid varit att ett fast pris aldrig fungerar rättvist och jag förlorar pengar.
Jobbet ändras alltid på vägen och fler saker läggs till eller många fler designförändringar än förväntat händer.
Så vi arbetar på löpande timmar istället, enligt villkoren ovan.
Om du fortfarande insisterar på att få ett fast pris för hela jobbet beräknar jag ett mardrömsscenario och ger dig en offert på det.

Upphovsrätt:
Allt designat, tillverkat eller köpt av MFX tillhör MFX tills dess att betalningen i sin helhet har gjorts.

Om full betalning inte har skett inom utgångsdatumet för räkningen läggs en förseningsavgift på 15% per startad månad till.
Detta tar också bort kundens rätt att använda eller visa något som tillverkas av MFX tills fakturan har betalats i sin helhet.

Upphovsrätten för all design som gjorts av MFX och alla tillverkade föremål tillhör MFX och får endast användas för det projekt som anges i kontraktet.
Om ytterligare användning önskas bör ett nytt kontrakt skrivas för detta även om det inte betyder mer fysiskt arbete för MFX.

Om du vill köpa full upphovsrätt och rätt till obegränsad användning bör ett specialavtal skrivas om detta.
Allt som tillverkats av MFX måste returneras till MFX på kundens bekostnad efter det avtalade projektet för säker lagring.

MFX äger rätten att använda alla videor, bilder, formar, dokumentation och kopior av producerat arbete för sin portfolio, show reel, portfolio, marknadsföring, andra projekt och referensanvändning.

Inga foton eller designer kommer att visas på vår webbplats eller sociala medier förrän projektet har visats offentligt om inte annat avtal har ingåtts.

Credit / Erkännanden:
MFX och Lars Carlsson ska alltid ges tydlig credit för allt utfört arbete.
Detta innebär att MFX ska får credit i för eller eftertexter för film och TV arbete och lägger oss på IMDB.
MFX bör också nämnas / taggas på alla inlägg på sociala medier med vårt arbete.

För teaterarbete bör MFX nämnas i programmet och i reklam.
MFX bör också nämnas / taggas på alla inlägg på sociala medier med vårt arbete.

Om du som skriver på detta avtal inte har befogenheter att se till att ordentlig credit kan ges, kontakta då de som har och försäkra dig skriftligt att detta kommer att ske.


För annat arbete där det inte finns någon uppenbar kreditlista (till exempel en medicinsk modell eller en annons) bör credit ges på den officiella webbplatsen och sociala medier.

Kurser:
Priserna som nämns ovan är endast för att göra smink- och labbjobb och är inte tillämpliga när vi undervisar eller håller föreläsningar.
Priser för sådana saker förhandlas individuellt.

Moms och skatter:
På alla priser som nämns ovan tillkommer 25% moms för länder i EU.

Undantag görs om ett giltigt EU-momsregistreringsnummer anges. Då är momsen 0%

Utanför EU läggs ingen moms på produkter.

Momsundantag för arbete avgörs från fall till fall enligt svenska skattemyndighetens rekommendationer.

Kolla dagens valutakurser här: Oanda Currency Converter

Villkoren ovan gäller från 2020-01-01 och framåt.

Nedan kan du fylla i och skicka en bekräftelse på att du har läst och godkänt dessa villkor.
Skriv ut den här sidan och e-postmeddelandet du får för arkivering